නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (FAQs)
ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය පිළිබඳව

www.crib.lk ඔස්සේ අප කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. ඔබට තොරතුරු දැනගත හැකියි.

ණය තොරතුරු පිළිබඳව

නැත. සරළව ගතහොත් ඔබ විසින් ලියාපදිංචි බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතනයකින් ලබාගත් ඕනෑම ණය පහසුකමකට සම්බන්ධ තොරතුරු, (ණය, කල්බදු, කුලී සින්නක්කර, ණය කාඩ්පත්, ණයවර ලිපි, බැංකු ඇපකර ආදී) ණය තොරතුරු කාර්යාංශය වෙත වාර්තා වේ. කාර්යාංශය වෙත ණය තොරතුරු වාර්තාවීමේදී එම ණය පහසුකම්වල මූල්‍ය අගය හෝ නැවත ගෙවන හෝ නොගෙවන ස්වභාවය සැළකිල්ලට නොගැනේ.

ඔව්. නමුත් මෙහිදී ජංගම ගිණුම්වල ප්‍රමාණවත් මුදල් නොමැතිකමින් අගරුවන චෙක්පත්වල තොරතුරු පමණක් කාර්යාංශය වෙත වාර්තා වේ.

නැත.

නැත. දැනට මෙම තොරතුරු එක් රැස් නොකෙරන අතර ඉදිරියේදී එම තොරතුරුද එක් රැස් කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය වෙමින් පවතී.

ශ්‍රි ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ සමාජිකත්වය දරණ ලියාපදිංචි බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන විසින් කාර්යාංශය වෙත ණය තොරතුරු වාර්තා කරනු ලබන අතර, එය වර්තමානයේදී සිදු කෙරෙනු ලබනුයේ පරිඝනක පද්ධති හරහා ඉලෙක්ට්‍රොනිකගත මාර්ගයෙනි. දත්ත වාර්තා කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම මාසිකව එම මූල්‍ය ආයතනවල ප්‍රධාන කාර්යාල හරහා සිදුකෙරේ.

නොහැක. ශ්‍රි ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශ පනතේ විධි විධාන ප්‍රකාරව පහත සඳහන් අවසරලත් වෘර්තීමය හේතු 6 සඳහා පමණක් මූල්‍ය ආයතනවලට තම ගනුදෙනු කරුවන්ගේ ණය තොරතුරු වාර්තා පරීක්ෂාකර බැලිය හැක.

 • ණයකරුවෙකු ලෙස නව ණය පහසුකමක් සඳහා යෝග්‍යතාවය ඇගයීමට
 • ඇපකරුවෙකු ලෙස නව ණය පහසුකමක් සඳහා සළකා බැලීමට
 • හවුල්කරුවෙකු /තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක අයිතිකරු ලෙස නව ණය පහසුකමක් සඳහා සළකා බැලීමට
 • ලියාපදිංචි සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස නව ණය පහසුකමක් සඳහා සළකා බැලීමට
 • දැනට සිටින ණයකරුවෙකුගේ ණය තොරතුරු අධීක්ෂණය කිරීමට
 • ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීමට

ණය තොරතුරු අයථා ලෙස හෝ නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට පරිශීලනය කිරීම කාර්යාංශ පනතට අනුකූලව නීති ප්‍රකාරව දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.

විවිධ ණයදෙන ආයතනයන්හි ණය පිළිබඳ ඇගයීමේ ක්‍රමවේදයන්ද විවිධාකාර වියහැකි බැවින් ඔබගේ ණය ඉල්ලුම්පත වෙනත් ණයදෙන ආයතනයක් විසින් පිළිගැනීමටද ඉඩ ඇත. මෙම තොරතුරු ණය තොරතුරු කාර්යාංශය වෙත වාර්තා නොවේ.

ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව පිළිබඳව

ඔව්. ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව (iReport) ලබා ගැනීම මගින් මේ පිළිබඳව දැනුවත් විය හැක. වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා අපගේ "විශේෂ පාරිභෝගික සහායක ඒකකය” වෙත යොමුවන්න. නැතහොත් සතියේ දිනවල කාර්යාල වේලාව තුල දුරකථන අංක 0112 131313 වෙත අමතන්න.

ඔබගේ ණය තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීමට කාර්යාංශයට බලය පැවරෙනුයේ ඔබ ඒ සඳහා නීත‍යානුකූලව බලය ලබා දුනහොත් පමණි. ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව (iReport) ජනනය කිරීමකින් තොරව එම තොරතුරු පිළිබඳව දැනගත නොහැක. iReport සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත මගින් ඔබ ලබාදෙන එම ලිඛිත අවසරය තුලින් ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව ජනනය කොට ණය තොරතුරු දැනගැනීමට සැළැස්වීමට කාර්යාංශයට බලය පැවරේ. කාර්යාංශය වෙත දුරකථනය මගින් ඇමතීමෙන් ඔබගේ ණය තොරතුරු පරීක්ෂා කළ නොහැක.

ඔව්. ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාවෙහි (iReport) අඩංගු තොරතුරුවල විෂමතාවයන් හෝ ව්‍යාකූලතාවයන් පවතී නම් ඒවා නිදොස් හෝ පැහැදිළි කර ගැනීම සඳහා අදාල බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන සමග සම්බන්ධවී අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරගැනීමට කාර්යාංශය ඔබට සහාය වනු ඇත. මේ සඳහා, “දත්ත පිළිබඳ ආරවුල් නිරාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය” පිළිබඳව අප කාර්යාංශයෙන් වැඩිදුර විස්තර දැනගත හැක.

(online)පරීක්ෂාකර බැලීමේ පහසුකම දැන් ඔබටත් ලබාගත හැකියි! අපගේ වෙබ් අඩවිය වන www.crib.lk වෙත පිවිස මේ සඳහා අයදුම් කළ හැක. තවද ඔබහට “iReport online” සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් සතියේ කාර්යාලීය දිනවල පෙව 9 ත් පව 3.30 ත් අතර කාලය තුල නො. 25, ශ්‍රීමත් බරොන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 හි පිහිටි අප කාර්යාංශය වෙත පෞද්ගලිකව පැමිණෙන්න. ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්‍ය වේ. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා සතියේ දිනවල කාර්යාල වේලාව තුල දුරකථන අංක 0112 131313 වෙත අමතන්න.

නැත. දත්ත පිළිබඳ ආරවුල් නිරාකරණය වූ පසුව කාර්යාංශය විසින් ඔබ වෙත නොමිලයේ සංශෝධිත ණය තොරතුරු වාර්තාවක් (Amended iReport) නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

නොහැක. එවැන්නක් පිළිබඳව සළකා බැලෙන්නේ වලංගු ඇටර්නි බලපත්‍රයක් මගින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කෙරෙන අවස්ථාවකදී පමණකි.

නොහැක. දැනට ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව (iReport) ඉල්ලුම් කළ හැක්කේ ඕනෑම බැංකුවක් හරහා පමණි.

හැකිය. එවැනි අවස්ථාවලදී ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සහිත වලංගු ගමන් බලපත්‍රය හෝ වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රය මේ වෙනුවට ඉදිරිපත් කළ හැක.

ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව (iReport) ලබා ගැනීම මගින් මෙම තොරතුරු දැනගත හැක.

මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව (iReport) පරීක්ෂා කිරීමට හා ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට කාර්යාංශයට බලය පැවරෙනුයේ, ඔබ නීත්‍යාණුකූලව ඒ සඳහා බලය ලබා දුනහොත් පමණි.ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත මගින් ලබාදෙන එම ලිඛ්ත අවසරය තුලින් iReport ජනනය කොට නිකුත් කිරීම සඳහා කාර්යාංශයට වැයවන මෙහෙයුම් පිරිවැය පමණක් ඔබගෙන් මෙම ගාස්තුව ලෙස අය කෙරේ.

එවැනි අවස්ථාවලදී ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව (iReport) ලබා ගැනීම මගින් මේ පිළිබඳව විස්තර ඔබටම දැනගත හැක. අපගේ "විශේෂ පාරිභෝගික සහායක ඒකකය" වෙත යොමු වීමෙන් ඔබට මෙම ගැටඵ නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා කාර්යාංශයේ සහයෝගයද ලබාගත හැක. අමතන්න 0112 131313.

නොහැක. තම ගනුදෙනු කරුවන්හට ණය දීම හෝ නොදීම සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගනු ලබන්නේ ණයදෙන ආයතන විසිනි. ණය තොරතුරු කාර්යාංශයට ඒ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් විය නොහැක.

ආයතනික ණය තොරතුරු වාර්තාවක් (Corporate iReport) සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක්කේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක හිමිකරුට, හවුල් ව්‍යාපාරයක හවුල්කරුවකුහට හෝ ලියාපදිංචි සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකුහට පමණි. මෙවැනි වාර්තාවක් ඉල්ලුම් කරනු ලබන නිලධාරීන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගැනීම කාර්යාංශයට අපහසුවන අතර ඔවුන් ගනුදෙනු කරනු ලබන බැංකුවලට එය පහසුවෙන් කළ හැක. ණය තොරතුරු වාර්තා අවසරලත් පාර්ශවයන් සඳහා පමණක් නිකුත් කිරීම කාර්යාංශයේ වගකීම වන බැවින් ආයතනික ණය තොරතුරු වාර්තා (Corporate iReport) සඳහා වූ අයඳුම්පත් ඍජුව අපගේ උපකාරක කවුඵව මගින් බාර නොගැනේ. ඒවා සැමවිටම බැංකු ශඛාවක් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඔබට මෙම කරුණ පහත සඳහන් නිලධාරියා වෙත යොමු කළ හැක.

මූල්‍ය ඔම්බඩ්ස්මන්වරයා
මූල්‍ය ඔම්බඩ්ස්මන් කාර්යාලය
නො. 143 A
වජිර පාර, කොළඹ.
දුරකථනය: 0112 595 624
ෆැක්ස්: 0112595625
ඊමේල්: fosril@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය: www.financialombudsman.lk

ඔබට මෙම කරුණ පහත සඳහන් ආයතනය වෙත යොමු කොට සාකච්ඡා කළ හැක.

ණය උපදේශන මධ්‍යස්ථානය
බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය
57 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, රාජගිරිය.
දුරකථනය: 0112 887006 / 0112 887007
ෆැක්ස්: 0114 627154
ඊමේල්: upadeshana@gmail.com

කාර්යාංශයේ කාර්යය භාරය පිළිබඳව සමාජයේ පවතින මතවාද

කිසිසේත්ම නැත.ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ හෝ ව්‍යවසායක ණය තොරතුරු, කාර්යාංශයේ දත්ත ගබඩාව තුල පැවතිය හැකිය. එය ඔබට පහසුවක් මිස නුසුදුසුකමක් නොවේ.

ශ්‍රි ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය කිසිදු පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් කිසිදු ආකාරයකින් ලේඛණගත කිරීමක් (Listing) හෝ වර්ගීකරණයක් සිදු නොකරයි.

කිසිසේත්ම නැත. අප කාර්යාංශය මගින් නිකුත් කෙරෙනු ලබන ණය තොරතුරු වාර්තාවල ගනුදෙනු කරුවන්හට ණය දීම හෝ නොදීම කෙරෙහි බලපෑම් කෙරෙන කිසිදු නිර්දේශයක් හෝ අදහසක් ඇතුලත් නොවේ. තම ගනුදෙනු කරුවන්හටහට ණය දීම හෝ නොදීම ණය දෙන ආයතනවල තීරණයකි. ණය තොරතුරු කාර්යාංශයෙන් සිදුකෙරෙනුයේ තම සාමාජික මූල්‍ය ආයතන වලින් එක් රැස් කරන ණය තොරතුරු ඒ ආකාරයෙන්ම ණය තොරතුරු වාර්තා ස්වරූපයෙන් නැවත ලබාදීම පමණෙකි. ණය දීමේ ක්‍රියාවලිය තුල එම තොරතුරු භාවිත කිරීම හෝ කරන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම මූල්‍ය ආයතන සතුය.

පවතින ණය පහසුකම සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවා නිමකළ විට දත්ත යාවත්කාලීන වීමත් සමගම එම ණය පහසුකම “ගෙවා නිමි” ණය පහසුකමක් ලෙස ණය තොරතුරු වාර්තාවේ දිස්වනු මිස, සියඵ තොරතුරු එසැනින් ඉවත්වයාමක් සිදුනොවේ.

ණය ලකුණ සහ CRIB ණය ලකුණ පිළිබඳව

ණය ලකුණ යනු යම් ණය ගනුදෙනු කරුවෙකු විසින් මීට පෙර ලබාගත් ණය සහ එම ණය සඳහා ආපසු ගෙවීම් සිදුකළ ආකාරය මත පදනම්ව ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ණය අවධානම පුරෝකථනය කිරීම සඳහා ගණනය කරන ලද සංඛ්යාත්මක අගයකි. ණය ලකුණ මගින් පුද්ගලයෙකු හා බැඳී පවතින ණය අවධානම හෙවත් ණය නොගෙවා පැහැර හැරීමට ඇති සම්භාවිතාව පෙන්නුම් කරනු ලබයි.

ණය ලකුණ ක්‍රමවේදය ණය අවධානම් කළමණාකරනය සඳහා යොදා ගන්නා දියුණු උසස් ක්‍රමවේදයකි. මෙමගින් ණය දෙන ආයතන විසින් ණය අවධානම් කළමණාකරනයේදී ගනු ලබන තීරණ වඩාත් යථාර්තවාදී ලෙස සිදුකළ හැකි වේ. එම තීරණ ගැනීම සඳහා පුද්ගල බද්ධතාවයෙහි ඇති බලපෑම අවම වන බැවින් අදාල තීරණවල නිවරැදිතාවය ප්‍රශස්ථ මට්ටමක පැවතිය හැකියි. ගනුදෙනු කරුවන්ගේ ණය ශක්‍යතා අධ්‍යයන සඳහා ගතවන කාලය සහ ශ්‍රමය ඉතිරි වීම නිසා එම ආයතන වෙත පිරිවැය වාසි සැළසේ. ණය ලකුණ භාවිතයෙන් ණය ලබාදීම සඳහා තිරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්‍යක්ෂම මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යාමට ඇති හැකියාව නිසා ණයදෙන ආයතන ණය ලකුණ භාවිතය සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි.

ණය ලකුණ භාවිතයෙන් ඔබහට ඔබගේ ණය අවධානම සහ මුල්‍ය විනය පිළිබඳ වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් ලබාගත හැකි වේ. එය අළුතින් ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රවේශ වීමේදී පහසුවකි. ණය අවධානම නිසිලෙස කළමණාකරනය කර ගැනීම මගින් යහපත් ණය ශක්‍යතාවයක් උපදවාගත හැකි වේ.

යම් පුද්ගලයෙකුගේ ණය තොරතුරු පරිගණකගත ඇල්ගොරිදමයක් වෙත යොමු කිරීමෙන් ණය ලකුණ ගණනය කරනු ලබයි. එය අංක 03 කින් සමන්විත සංඛ්‍යාත්මක අගයකි. ඔබගේ ණය ලකුණ මගින් පෙන්නුම් කෙරෙනුයේ ඔබ හා බැඳී පවතින ණය අවධානමයි. ඉහළ අගයකින් යුතු ණය ලකුණක් සහිත ණය ගනුදෙනු කරුවන්ගේ ණය අවධානම පහළ ලෙසත් පහළ අගයකින් යුතු ණය ලකුණක් සහිත ගනුදෙනු කරුවන්ගේ ණය අවධානම ඉහළ ලෙසත් හඳුනා ගැනේ.

නැත. ණය ලකුණ ගණනය කරනු ලබන්නේ යම් අවස්ථාවක ණය තොරතුරු ගබඩාව තුල පවතින තොරතුරු මත පදනම්ව වේ. ණය තොරතුරු කාලානුරූපීව යාවත්කාලීන වන බැවින් ඒ අනුව ඔබගේ ණය ලකුණද වෙනස් විය හැකියි. ණය ලකුණ සැමවිටම වෙනස්වන සුඵ නිසා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් කර ගැනීම මගින් ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් ප්‍රශස්ථ ණය ලකුණක් කරා ළගාවීමේ හැකියාව පවතී.

ණයදෙන ආයතන මගින් තම ගනුදෙනු කරුවන්ගේ ණය ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සඳහා ණය තොරතුරු වලට අමතරව ඔවුන්ගේ ආදායම්, වියදම්, අවශේෂ මුල්‍ය වගකීම්, පෞද්ගලික තොරතුරු ආදී පුඵල් පරාසයක විහිදුන තොරතුරු සමුදායක් භාවිත කරනු ලබයි. ණය ලකුණ එහිදී භාවිතා කරනු ලබන එක් නිර්ණායකයක් පමනි.

“CRIB Score” හෙවත් “CRIB ණය ලකුණ” යනු ශ්‍රි ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය විසින් ප්‍රථම වරට අප රටට හඳුන්වාදුන් ණය ලකුණයි. ණය ලකුණ සංඛ්‍යාත්මකව අංක 250 සිට 900 දක්වා වූ පරාසයක විහිදෙන අතර ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාවෙහි අඩංගු ණය තොරතුරු මත පමනක් පදනම්ව ගණනය කරනු ලබයි. CRIB ණය ලකුණ පුද්ගල සහ ආයතනික ලෙස දෙයාකාර වේ.

නැත. CRIB ණය ලකුණ වාර්තාව ශ්‍රි ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ සේවාවන් වඩ වඩාත් පුඵල් කිරීමේ අරමුණින් ඉදිරිපත් කරන ලද තවත් අගය එකතු කළ සේවාවකි. ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව ඉදිරියෙහිදිත් ඔබ වත නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාවෙහි අඩංගු ණය තොරතුරු මත පමනක් පදනම්ව “CRIB ණය ලකුණ”ගණනය කරනු ලබයි. එහිදී පහත සඳහන් ණය තොරතුරු ප්‍රධාන වේ.

 • ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවුම් අතීතය පිළිබඳ තොරතුරු.
 • ඔබ විසින් ලබාගෙන ඇති ණය පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු.
 • ඔබ විසින් ඇපකරුවෙකු ලෙස සම්බන්ධවී ඇති ණය පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු.
 • ණය තොරතුරු කාර්යාංශය වෙත වාර්තාවී ඇති අගරු චෙක්පත් පිළිබඳ තොරතුරු.
 • ණය දෙන ආයතන විසින් මීට පෙර ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව පිළිබඳ සිදුකරන ලද විමසීම් පිළිබඳ තොරතුරු.

නැත. කාර්යාංශයේ පනතේ විධි විධාන ප්‍රකාරව ඔබගේ ණය ලකුණ වාර්තාව පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා අවසර ලැබෙනුයේ අප කාර්යාංශයේ සාමාජිකතවය දරණ ලියාපදිංචි ණය දෙන ආයතනවල සේවය කරනු ලබන අවසරලත් පරිශීලකයන් හට පමනි. ඒ සඳහා ඔවුනට අවසර ලැබෙනුයේ ඔබ අඵතින් ණය පහසුකමක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී, ඇපකරුවෙකු ලෙස සම්බන්ධ වීමේදී හෝ දැනට ඔවුන් සතුව පවතින ඔබගේ ණය පහසුකමක් අධීක්ෂණය කිරීමට හෝ සමාලෝචනය කිරීමට පමනි. මීට අමතරව පොදු මහජනතාවට හෝ ආයතන වලට තම ණය ලකුණ පරීක්ෂා කර බැලිය හැකියි.

ඔබගේ ණය ලකුණ වාර්තාව නිකුත් කෙරෙනුයේ ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව (iReport) සමග පමනි. ඔබගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව සතියේ කාර්යාල දිනවල පෙ.ව. 9 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා කාලය තුල අප කාර්යාංශය වෙත පෞද්ගලිකව පැමිණ ලබාගත හැකි වේ. එමෙන්ම ඔබ ගනුදෙනු කරනු ලබන බැංකු ශාඛාවක් හරහා ඉල්ලුම් පතක් කාර්යාංශය වෙත යොමු කිරීමෙන් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිවසට ගෙන්වාගත හැකියි. මීට අමතරව කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවිය www.crib.lk වෙත පිවිස මාර්ගගත (online) ලෙසද ඉල්ලුම් කර ලබාගත හැකියි. කොන්දේසී අදාල වේ. වැඩිදුර විස්තර සඳහා දුරකතන අංක 0112131313 ඔස්සේ අප කාර්යාංශය හා සම්බන්ධ විය හැකියි.

නැත. පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී කාර්යාංශයට ඔබගේ ණය ලකුණ වාර්තාවක් නිකුත් කිරීමට නොහැකියාවක් පවතී.

 • ඔබගේ ණය තොරතුරු අප කාර්යාංශය වෙත වාර්තා වී නොමැති අවස්ථාවන්හිදී හෝ කාර්යාංශය සතුව පවතින ණය තොරතුරු ප්‍රමාණාත්මක නොවන අවස්ථා වලදී
 • කාර්යාංශය සතුව පවතිනුයේ ඔබ විසින් ඇප කරුවෙකු ලෙස සම්බන්ධවූ ණය පහසුකම් පිළිබඳ ණය තොරතුරු පමනක් වන අවස්ථාවන්හිදී

මේ සඳහා අප විසින් නිකුත් කරන ලද උපදෙස් පත්‍රිකා කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවියේ බාගත කිරීමේ මෙනුව (Downloads) වෙත පිවිස ලබාගත හැකිය. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබහට වැඩිදුර පැහැදිළි කිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් දුරකතන අංක 0112131313 ඔස්සේ අප සතියේ කාර්යාල දිනවල අප කාර්යාංශය හා සම්බන්ධ විය හැකිය.